VEILIGHEID

Bewustzijn, eigenaarschap, leiderschap


ONTWIKKELING

Organisatie, team, individu


VERANDERPROCES

Bottom up kracht ontwikkelen


SAMENWERKING

Participatief & Creatief


MAATWERK

Eigen visie op veiligheid

Home


"HSEQ, processen & Change"

Veiligheid & kwaliteit worden vanouds benaderd als een technisch vraagstuk. Onderzoek leert dat ongevallen steeds vaker verklaard worden door ontbrekend veiligheidsbewustzijn, eigenaarschap, leiderschap en communicatie. Daarmee schuiven veiligheid & kwaliteit van een technisch naar een gedragsmatig, procesmatig en veranderkundig vraagstuk.

Lees meer

"Utility sector & (maak)Industrie"

Wij richten ons op het bedrijfsleven. En zijn te vinden in de olie en gas (E&P)/chemie, maak-, proces- en metaalindustrie, stuwadoring, pijpleiding organisaties, laboratoria, energie, water, offshore en afvalverwerking. Wij zetten onze technisch-bedrijfskundige kennis ook graag in voor Projectmanagement, Proces excellence & Performance Improvement.

Lees meer

"Executiekracht"

Wij helpen om uw ambities te realiseren, wij leveren resultaat en staan graag met de voeten in de klei. Wij creëren 'alignment' tussen uw commerciële-, bedrijfsvoerings- en HSEQ ambities. Wij komen met oplossingen die meetbaar het verschil maken. En bij voorkeur snel en plezierig zijn gerealiseerd.

Lees meer

Welkom bij …


Verandermanagement veiligheid & bedrijfsvoering met executiekracht;

Gedragsmatige veiligheid, procesverbetering & complexe verander vraagstukken in industrie en Utility sector. Daar draait het om bij Jespers Advies. Het adviesbureau dat op pragmatische wijze helpt uw ambities te realiseren.
"Dagelijks werken wij aan complexe vraagstukken. Telkens zoeken wij, met de opdrachtgever en zijn personeel, naar de interventies die het verschil maken".

Waarom kiezen voor Jespers Advies bv

Functies & Rollen
Interim-, lijn- en changemanager, project-, proces- en programmamanager, consultant, procesbegeleider & trainer.

Sectoren
Olie en gas (E&P)/ chemie, maak-, proces- en metaalindustrie, stuwadoring, pijpleiding organisaties, laboratoria, energie, water, offshore, afvalverwerking en docentschap HVK.

Opdrachtgevers
NAM/Shell, GDFSUEZ E&P (ENGIE), NOGAT, Oceanwide, Noordgastransport, OVET, Apply, Noble Drilling, TSA-groep, Timmerman EHS, HVC, Cargill, Philips, Van Alphen (TATA-steel), etc.

Vakmatige ervaring
HSEQ programma's waaronder safety awareness (veiligheidsdialoog), ownership (handelingsperspectief) en leadership (aansturing). Procesverbeter- en change vraagstukken. Duurzame inzetbaarheid. Onderricht in o.a. procesoptimalisatie, safety culture & change (mensgerichte veiligheid verandervraagstukken), brain based safety & situational awareness. Lezingen en innovatieve/creatieve verbeterinterventies 'with a smile'. Diverse workshops.

Invoering integrale management systemen (ISO, OHSAS) en ander normenkader (bv operations integrity, ISPS, BlU-code, GMP, FSSC 22000, HACCP). Auditing, risico analyse, quality assurance & incidentenonderzoek. Toolboxen & LMRA.

Bedrijfsvoering en complexe verandervraagstukken als proces optimalisatie, performance verbetering, dashboard- en KPI ontwikkeling, opstellen (new) businessplannen, etc.

Stijl
Voorliefde voor technische en innovatieve bedrijven. Pragmatisch, pro-actief en gericht op 'strategie implementatie'. Daadkracht, snelheid en vasthoudend sturen op resultaat. Overzicht creëren en structuur bieden. Gevoel voor verhoudingen, integer, toegankelijk en mensgericht. Effectief in communicatie, win-win, samen met mensen aan de slag voor baanbrekend resultaat.

Referenties

NieuwsSamenwerking TGIM
Wij werken als Associate voor Twynstra Gudde Interim Management (TGIM) op het domein Industrie & Utility.

Op deze website

Maakt u kennis met de verschillende facetten van onze dienstverlening. Vanzelfsprekend staan wij u ook graag te woord voor meer gedetailleerde informatie. Voor het maken van een vrijblijvende kennismakingsafspraak kunt u ons bereiken op info@jespersadvies.nl.

SAFETY AWARENESSVeiligheidsbewustzijn is niet standaard aanwezig. Oog voor risico en noodzakelijke beheersmaatregelen is helaas niet bij iedereen aangeboren. Maar het is wel aan te leren! Ontwikkel het bewustzijn voor (on)veiligheid!

En daarmee de aandrang voor de verbetering ervan.SAFETY OWNERSHIPJohan Cruijff zei ooit: 'Je ziet het pas als je het door hebt'. Daarin had hij gelijk. Wanneer personeel in gesprek gaat & leert kijken naar veiligheid, ontstaat oog voor de bestaande omissies. En bereidheid die te veranderen! Geef medewerkers een rol in dat proces. Wanneer mensen meedoen en verantwoordelijkheid nemen ontstaat gedeeld eigenaarschap.

SAFETY LEADERSHIPDe bedrijfsleiding voert de regie op het verbeterproces. In beginsel initiërend en participerend. Waarna de focus verschuift naar het continueren van de ingeslagen weg. Dat is een fijn spel van stimuleren, begeleiden, masseren en soms (buiten het zicht van de groep) corrigeren.
Kortom: Hoge School leidinggeven!